Menu


CENNIK

Zapoznaj się z cenami!

PAMIĘTAJ

INTERNETOWA PORADA PRAWNA od 49 zł + bezpłatna 7-dniowa opieka prawna

W ramach tej usługi alternatywnie otrzymasz:

PISMO PRAWNE od 39 zł + bezpłatna 7-dniowa opieka prawna

W ramach tej usługi otrzymasz projekt dokumentu spełniającego wymogi formalne przewidziane przepisami prawa, np. projekt pozwu o zapłatę, odpowiedzi na wniosek o podział spadku, odwołania od decyzji administracyjnej, wniosku o wszczęcie egzekucji.

Jeśli zamówisz projekt apelacji lub zażalenia otrzymasz dodatkową informację o terminach ustawowych do ich wniesienia.

Pamiętaj, że skargę kasacyjną może wnieść tylko profesjonalny pełnomocnik.


POMOC PRAWNA - cena zależna od stopnia skomplikowania problemu

Obejmuje następujące usługi prawne:

OBSŁUGA PRAWA FIRM od  198 zł + VAT miesięcznie

Obejmuje następujące usługi prawne:

DO WYBORU RÓŻNE PAKIETY PRAWNEJ FIRM:

Wybierz rodzaj ryczałtu:

RODZAJ PAKIETU  MÓJ PRAWNIK 
OCHRONA EKONOMICZNA OCHRONA OPTYMALNA OCHRONA ROZSZERZONA OCHRONA MAKSYMALNA
Miesięczna opłata ryczałtowa netto 198 zł 495 zł 1 900 zł 3 900 zł
OBSŁUGA PRAWNA
Pieczęć kancelaryjna  w cenie w cenie w cenie w cenie
Miesięczny limit godzin do wykorzystania na konsultacje w zakresie prawa pracy, administracyjnego, cywilnego i handlowego oraz na: wezwania do zapłaty  2 4 18 36
Stawka godzinowa poza limitem we wszystkich dziedzinach prawa 220 200 160 140
Ilość godzinnych dyżurów prawnika w miesiącu w siedzibie Przedsiębiorcy brak 1 2 4
DOCHODZENIE ROSZCZEŃ
Przedprocesowe wezwanie do zapłaty bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat
Zastępstwo procesowe w postępowaniu nakazowym/upominawczym opłata 600 zł plus wynagrodzenie w wysokości zasądzonej przez sąd opłata 600 zł plus wynagrodzenie w wysokości zasądzonej przez sąd opłata 600 zł plus wynagrodzenie w wysokości zasądzonej przez sąd opłata 600 zł plus wynagrodzenie w wysokości zasądzonej przez sąd
Zastępstwo procesowe w postępowaniu zwykłym opłata 1000 zł plus wynagrodzenie w wysokości zasądzonej przez sąd lub stawka minimalna według norm przepisanych opłata 1000 zł plus wynagrodzenie w wysokości zasądzonej przez sąd lub stawka minimalna według norm przepisanych opłata 1000 zł plus wynagrodzenie w wysokości zasądzonej przez sąd lub stawka minimalna według norm przepisanych opłata 1000 zł plus wynagrodzenie w wysokości zasądzonej przez sąd lub stawka minimalna według norm przepisanych
Zastępstwo egzekucyjne opłata 300 zł plus wynagrodzenie w wysokości przyznanej przez komornika lub stawka minimalna według norm przepisanych opłata 300 zł plus wynagrodzenie w wysokości przyznanej przez komornika lub stawka minimalna według norm przepisanych opłata 300 zł plus wynagrodzenie w wysokości przyznanej przez komornika lub stawka minimalna według norm przepisanych opłata 300 zł plus wynagrodzenie w wysokości przyznanej przez komornika lub stawka minimalna według norm przepisanych
Stałe dodatkowe wynagrodzenie procentowe od kwoty zasądzonej lub uznanej przez dłużnika lub wskazanej w ugodzie lub odzyskanej po wezwaniu do zapłaty bez wszczęcia procesu lub egzekucji 19% 15% 12% 10%

 

Internetowa porada prawna Pismo prawne Pomoc prawna

Chmura tagów: prawnik warszawa, kancelaria prawna warszawa, porady prawne online, kancelaria prawna online, prawnik online, e porady prawne, radca prawny online
Copyright © 2012 by Pics4Deals. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kancelaria Pierwsza Prawna ®, ul. Kolejowa 45 A, 01-210 Warszawa