Menu

INTERNETOWA PORADA PRAWNA

W ramach tej usługi alternatywnie otrzymasz:

PRAWO CYWILNE

 • umowy
 • własność i posiadanie
 • dobra osobiste
 • gwarancja i rękojmia
 • prawa konsumenta
 • sprawy mieszkaniowe
 • odszkodowania
 • upadłość konsumencka
 • opłaty i koszty postępowania
 • inne

PRAWO ZABEZPIECZAJĄCE I EGZEKUCYJNE

 • zabezpieczenie roszczeń pieniężnych
 • zabezpieczenie roszczeń niepieniężnych
 • klauzula wykonalności
 • egzekucja
 • wyjawienie majątku
 • zawieszenie postępowania egzekucyjnego
 • umorzenie postępowania egzekucyjnego
 • opis i oszacowanie
 • czynności komornika
 • ochrona przeciwegzekucyjna
 • opłaty i koszty postępowania
 • inne

PRAWO RODZINNE

 • rozwód
 • separacja
 • alimenty
 • władza rodzicielska
 • wspólność i rozdzielność majątkowa
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa
 • adopcja
 • opieka i kuratela
 • opłaty i koszty postępowania
 • inne

PRAWO SPADKOWE

 • dziedziczenie ustawowe
 • testament
 • postępowanie spadkowe
 • przyjęcie i odrzucenie spadku
 • stwierdzenie nabycia spadku
 • zachowek
 • zapis i polecenie
 • podatek od spadku
 • opłaty i koszty postępowania
 • inne

PRAWO PRACY

 • umowa o pracę
 • wynagrodzenie za pracę
 • obowiązki pracodawcy i pracownika
 • czas pracy
 • urlopy pracownicze
 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • układy zbiorowe pracy
 • łamanie praw pracownika
 • opłaty i koszty postępowania
 • inne

PRAWO ADMINISTRACYJNE

 • terminy załatwiania spraw
 • zasady doręczeń
 • zasady postępowania administracyjnego
 • decyzja administracyjna
 • uchylenie, zmiana, stwierdzenie nieważności decyzji
 • bezczynność organu
 • przewlekłość postępowania
 • postępowanie sądowo-administracyjne
 • opłaty i koszty postępowania
 • inne

PRAWO GOSPODARCZE

 • działalność gospodarcza
 • spółka cywilna
 • spółki osobowe
 • spółki kapitałowe
 • łączenie spółek
 • przekształcanie i podział spółek
 • koncesje i zezwolenia
 • KRS
 • opłaty i koszty postępowania
 • inne

PRAWO NIERUCHOMOŚCI

 • własność i użytkowanie wieczyste
 • służebności gruntowe
 • prawo mieszkaniowe
 • ochrona praw lokatorów
 • spółdzielnie mieszkaniowe
 • dodatki mieszkaniowe
 • planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
 • prawo budowlane
 • opłaty i koszty postępowania
 • inne
Chmura tagów: prawnik warszawa, kancelaria prawna warszawa, porady prawne online, kancelaria prawna online, prawnik online, e porady prawne, radca prawny online
Copyright © 2012 by Pics4Deals. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kancelaria Pierwsza Prawna ®, ul. Kolejowa 45 A, 01-210 Warszawa